Kenttäyhtiön syksyn 2023 yhtiökokouksen kuulumiset


Kokous pidettiin ke 29.11.2023 klubitalon golfravintolassa.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Johannes Karttunen avasi kokouksen ja toivotti kokousväen tervetulleeksi.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veli Salmi ja sihteeriksi puheenjohtaja kutsui Johanna Uusitalon. Pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Pekka Kalliomäki ja Harri Uusitalo.

Kokouksessa oli läsnä 24 henkilöä edustaen 47 osaketta ja 81 ääntä. Osakelajeittain edustus kokouksessa jakaantui seuraavasti: A-osakkeita 12 kpl, B-osakkeita 10 kpl ja C-osakkeita 25 kpl.

Toimitusjohtaja Markus Björlin esitteli yhtiön vuoden 2024 talousarvion ja toimintasuunnitelman, jonka jälkeen molemmat vahvistettiin esitetyssä muodossa.

Investointeja toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa oli 40 000 eur arvosta. Lisäksi kentänhoitoon hankitaan uusi Toro Greensmaster leikkuri leasingrahoituksella, jonka rahoitusvaikutus ensi vuodelle on noin 6 000 eur. Hyväksytyt investoinnit kohdistuvat kiinteistöjen, kentän sekä palvelujen kehittämiseen. Investointilistalla ovat mm. seuraavat asiat: huoltohallin katolle sijoittuva aurinkovoimala, klubitalon ravintolasaliin kaksi ilmalämpöpumppua, shopin ja cm-toimiston muutostyöt, golfmailojen pesupisteen parantaminen sekä syksyllä toteutettava väylän 3 viheriön muutos- ja korjaustyöt.

Yhtiökokouksessa päätettiin myös osakkeenomistajien yhtiölle suorittaman vastikkeen suuruudesta. Hallitus esitti vastikkeiden säilyttämistä aikaisemmalla tasolla eli 150 euroa osakkeen tuottamaa ääntä kohden. Yhtiökokous päätti asian hallituksen esityksen mukaisesti. Vuonna 2024 vastikemaksut osakeluokittain ovat siten seuraavat: C – osakkeelle 150 euroa, B – osakkeelle 300 euroa ja A – osakkeelle 450 euroa.

Kokoukselle ei ollut esitetty osakemuuntovaatimuksia.

Muita asioita kokoukselle ei ollut esitetty.

Muita asioita kohdassa keskusteltiin väylän 1 oikeanpuoleiselle hiekka-alueelle (ei bunkkeri) toivotusta haravasta ja asian kirjaamisesta paikallissääntöihin. Asian käsittelyä jatketaan kenttä- ja kilpailutoimikunnassa. Lisäksi esitettiin kysymys syksyllä ilkivallan kohteeksi joutuneen väylän 4 viheriön tilanteesta. Toimitusjohtaja Björlin vastasi, että vauriot on korjattu mutta vaikutus näkyy vielä alkukaudesta.

Kokouksen puheenjohtaja Veli Salmi kiitti kokousväkeä sujuvasta kokouksesta ja päätti kokouksen klo 17.50.


HALLITUS

Yyteri Golf Links Oy