Kilpailumääräykset

Kaikissa kilpailuissa noudatetaan golfin sääntöjen lisäksi Yyteri Golfin paikallissääntöjä. Lisätietoja: Golfin säännöt.​​​​​​​

 • Kilpailupäivää koskevat paikallissääntötarkennukset päättää kilpailun johtaja viimeistään kisapäivänä vallitsevien sääolosuhteiden ja kentän kunnon perusteella.


Lisätietoja: Golfin säännöt (Rules of Golf). Golfin sääntöjen mukaan pelaajan tulee tuntea golfin säännöt ja kilpailua koskevat kilpailumääräykset (sääntö 1.3). Rangaistukset pelissä perustuvat golfin sääntöihin tai peliä koskeviin määräyksiin.


Osallistumisoikeus

 • Ellei kilpailukutsussa toisin mainita, kilpailut ovat avoimia kaikille WHS-tasoituksen omaaville amatööri- ja ammattilaispelaajille.
 • Ilman voimassa olevaa WHS-tasoitusta et voi osallistua kilpailuun.


Osanottajamäärä

 • Pelaajat otetaan kilpailuun ilmoittautumisjärjestyksessä, mikäli kilpailukutsussa ei toisin mainita.
 • Enimmäismäärä kilpailuihin on yleensä 120 pelaajaa.


Käyttäytyminen ja turvallisuus

 • Kilpailuissa on noudatettava yleisiä ja paikallisia turvallisuusohjeita sekä golfin etikettiä.
 • Jos pelaajan katsotaan käytöksellään rikkoneen turvallisuusohjeita tai golf-etikettiä, kilpailutoimikunnalla on oikeus rikkeen vakavuudesta riippuen antaa pelaajalle huomautus, varoitus tai sulkea pelaaja kilpailusta.
 • Turvallisuusohjeiden rikkominen johtaa kuitenkin aina kilpailusta sulkemiseen.
 • Ilmoittautuessaan YG:n järjestämään kilpailuun pelaaja sitoutuu noudattamaan myös Suomen Golfliiton vahvistamia sääntöjä ja määräyksiä, eettisten arvojen tai reilun pelin periaatteita
 • Lisätietoja: Golf käyttäytyminen


Tasoitukset

 • Kilpailija vastaa tasoituksensa oikeellisuudesta.
 • Korkein sallittu tasoitus kilpailuissa on 54, mutta korkein mahdollinen slope on 36.
 • Kilpailusarjoihin määritetyt tasoitusrajat ovat tarkan tasoituksen mukaisia.
 • Kilpailuun ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettu tasoitus näkyy aina kilpailupäivään asti samana. Tasoitukset tarkistetaan kilpailupäivän aamuna oikeiksi.


Kilpailusarjat

 • Kilpailusarjat ja kilpailun pelimuoto ilmoitetaan kilpailukalenterissa olevan kilpailun nimen yhteydessä tai lisätiedoissa.
 • Sarja järjestetään, mikäli siihen osallistuu vähintään viisi pelaajaa. Kilpailutoimikunta voi tehdä poikkeuksia tapauskohtaisesti.


Kilpailujen tiiauspaikat

 • Miehet käyttävät nro 55 tiiauspaikkoja ja naiset 46, ellei toisin mainita.


Harjoittelu kilpailupäivänä

 • Lyöntipelissä pelaaja ei saa kilpailupäivänä pelata kentällä ennen kilpailua, ellei kilpailukohtaisessa ohjeessa ole toisin mainittu
 • Reikäpelissä pelaaja saa harjoitella kilpailukentällä ennen kilpailukierrosta.


Kilpailujen tuomarit

 • Jos kilpailuun on nimetty tuomari, hänen päätöksensä tarvittavissa sääntötulkinnoissa on lopullinen.
 • Jos kilpailuun ei ole nimetty tuomaria, sääntötulkinnat päättää kilpailutoimikunta.
 • Kilpailussa tapahtuneista rikkeistä tulee ensi tilassa ilmoittaa tuomarille (suullisesti) tai kilpailutoimikunnalle (kirjallisesti).


Pelinopeus

 • Mikäli pelaajaryhmä jää kilpailuun annetusta aikataulusta ja muiden kuin ensimmäisen kilpailuryhmän kyseessä ollessa enemmän kuin lähtövälin verran edellä pelaavasta ryhmästä, voidaan heidät asettaa aikatarkkailuun.
 • Mikäli pelaaja ollessaan aikatarkkailussa käyttää lyöntiinsä enemmän aikaa kuin 40 sekuntia siitä, kun on hänen vuoronsa lyödä, saa pelaaja rangaistuksen pelin viivyttämisestä seuraavasti:


Lyöntipeli / Reikäpeli

1. rikkomus: Varoitus

2. rikkomus: Yksi rangaistuslyönti / Reiän menetys

3. rikkomus: Kaksi rangaistuslyöntiä / Reiän menetys

4. rikkomus: Kilpailusta sulkeminen

  • Aikatarkkailua tekevät vain tuomarit. Lyöntiin käytettävän ajan mittaaminen alkaa, kun tuomarin mielestä on pelaajan vuoro lyödä.
  • Aikatarkkailu päättyy tuomarin ilmoituksesta tai kun ryhmä saavuttaa aikataulun tai edellä menevän ryhmän.


Pelin keskeyttäminen toimikunnan toimesta

 • Yksi (1)pitkä sireenin ääni: Välitön pelin keskeytys.
 • Kolme (3) peräkkäistä sireenin ääntä: Pelin keskeytys.
 • Kaksi (2) peräkkäistä sireenin ääntä: Peli jatkuu.
 • Mahdollisen vaaratilanteen sattuessa kaikki harjoitusalueet ovat suljettu ja pelaaja EI SAA harjoitella kyseisillä alueilla ennen kuin siihen annetaan lupa.


Puhelimen käyttö kilpailuissa

 1. Mittalaitteet (Sääntö 4-3): Etäisyyttä mittaavat laitteet ovat sallittuja. Mikäli pelaaja täyden kierroksen aikana käyttää jotakin laitetta (mukaan lukien monitoimilaitteet kuten älypuhelimet) mitatakseen muuta kuin etäisyyttä (esimerkiksi korkeuseroa, tuulennopeutta tms.), hän rikkoo Sääntöä 4-3. Rangaistus säännön rikkomisesta: Reikäpeli – Reiän menetys, Lyöntipeli – Kaksi lyöntiä; Seuraavasta (toistuvasta) rikkeestä: Pelistä sulkeminen.


 1. Mobiililaitteet (puhelimet, tabletit, tietokoneet): Mobiililaitteiden käyttö on sallittua Golfin säännöissä sallituilla tavoilla. Puhelinominaisuuden (soittaminen, vastaaminen) käyttö on sallittua ainoastaan tuomarin paikalle kutsumiseksi, hätätilanteissa tai tuomarin antamalla luvalla. Rangaistus säännön rikkomisesta: Reikäpeli – Reiän menetys, Lyöntipeli – Kaksi lyöntiä; Seuraavasta (toistuvasta) rikkeestä: Pelistä sulkeminen.


Tuloskortti

 • Lähtökohtaisesti kaikissa kilpailuissa käytetään mobiili-sovellusta (digitaalinen tuloskortti), paperisia tuloskortteja käytetään vain varmistuksena sekä kilpailumääräyksissä erikseen mainituissa kilpailuissa.
 • Tuosten kirjaaminen kierroksella sääntö 3.3.b mukaisesti.
 • Kierroksen jokaisen reiän jälkeen merkitsijän tulisi varmistaa pelaajalta kyseisen reiän tulos (sisältäen lyönnit ja mahdolliset rangaistuslyönnit) ja merkitä tämä tulos tuloskorttiin (digitaaliseen tuloskorttiin)
 • Välittömästi kierroksen jälkeen nimetty merkitsijä ja pelaaja vertaavat tulokset myös digitaaliset ja varmistavat että tulokset on kirjattu oikein Golfin sääntöjen mukaisesti. Tämän jälkeen peli päätetään digitaalisessa sovelluksessa.
 • Kilpailukohtaisesti voi esiintyä tarkentavia ohjeita joissa pelaajia edellytetään pelin päätyttyä käymään ”kilpailutoimisto / Scoring Area” päättämässä peli ja vahvistamassa tuloksensa.
 • Suositeltavaa on, että jokainen pelaaja kirjaa tuloskorttiin oman sekä merkitsemänsä pelaajan reikäkohtaisen tuloksen, jotta kierroksen jälkeen on mahdollista verrata tuloksia digitaaliseen tuloskorttiin syötettyihin tuloksiin.


Palkinnot

 • Palkintojen määrä päätetään sarjan osanottajamäärästä riippuen.
 • Ammattilaiset pelaavat samoista palkinnoista amatöörien kanssa.


Golfauton käyttäminen avoimissa kilpailuissa

 • Golfauton käyttäminen ry:n ja Oy:n avoimissa kilpailuissa on sallittu ellei kilpailukohtaisissa määräyksissä ole toisin ilmoitettu.
 • Seuran mestaruuskilpailussa auton käyttö sallittu 70v- sarjasta alkaen. Muissa sarjoissa voidaan auton käyttö sallia kilpailutoimikunnan, kilpailun johtajan tai tuomarin luvalla.


Caddien käyttö

 • Caddien käyttö kilpailuissa on sallittua muille paitsi junioripelaajille.


Myöhästyminen tai poisjäänti (sääntö 5.3)

 • Pelaajan on oltava valmiina aloittamaan pelaaminen viimeistään silloin, kun on hänen lähtöaikansa. Hyvä golfetiketti edellyttää, että pelaaja on lyöntipaikalla ainakin viisi minuuttia ennen lähtöaikaansa.
 • Jos pelaaja myöhästyy korkeintaan viisi minuuttia, rangaistus on kaksi lyöntiä tai reikäpelissä reiän menetys. Jos pelaaja myöhästyy enemmän kuin viisi minuuttia, on rangaistuksena kilpailusta sulkeminen.
 • Kilpailusta poisjäämiseen on oltava hyväksyttävä syy, jollainen on esim. sairastuminen. Huono sää tai sopimaton starttiaika eivät ole hyväksyttäviä syitä.
 • Poisjäämisestä on ilmoitettava viimeistään kaksi (2) tuntia ennen kilpailun alkamista caddiemasterille.

Rangaistus säännön(5.3.a) rikkomisesta.

Tuloksen hylkääminen, paitsi seuraavissa kolmessa tapauksessa:

 • Poikkeus 1 – Pelaaja saapuu lähtöpaikalle valmiina pelaamaan vähemmän kuin 5 minuuttia myöhässä: Pelaaja saa yleisen rangaistuksen, joka kirjataan pelaajan ensimmäiselle reiälle.
 • Poikkeus 2 – Pelaaja aloittaa vähemmän kuin 5 minuuttia etuajassa: Pelaaja saa yleisen rangaistuksen, joka kirjataan pelaajan ensimmäiselle reiälle.
 • Poikkeus 3 – Toimikunta päättää, että erityisen poikkeukselliset tilanteet estivät pelaajaa aloittamasta ajallaan: Kyseessä ei ole tämän säännön rikkominen, ei rangaistusta


Ratkaisut tasatulostilanteissa

 • Tasoitukselliset (HCP/PB) kilpailut
  • Voittaja selviää seuraavalla menetelmällä 18 r kilpailussa:
 1. Pienempi slope.
 2. Pienempi tarkka tasoitus.
 3. Parempi hcp/pb -tulos viimeisellä yhdeksällä, kuudella, kolmella tai viimeisellä reiällä.
 4. Arpa.


 • Tasoituksettomat (SCR) kilpailut
  • Saman tuloksen pelanneiden välillä ratkaistaan sijoitukset 18, 36 ja 54 reiän kilpailuissa matemaattisen menetelmän perusteella:
 1. 18 reiän kilpailussa tasatulosten välillä voittaa se, jolla on paras viimeisen yhdeksän (9) reiän tulos, sen jälkeen viimeisten kuuden (6), viimeisten kolmen (3), viimeisen reiän tulos ja lopuksi arpa.
 2. 36 reiän kilpailussa tasatulosten välillä voittaa se, jolla on paras viimeisen kahdeksantoista (18) reiän tulos, sen jälkeen viimeisten yhdeksän (9), viimeisten kuuden (6), viimeisten kolmen (3), viimeisen reiän tulos ja lopuksi arpa.
 3. 54 reiän kilpailussa tasatulosten välillä voittaa se, jolla on paras viimeisten kolmenkymmenenkuuden (36) reiän tulos, sen jälkeen viimeisen kahdeksantoista (18) reiän tulos, sen jälkeen viimeisten yhdeksän (9), viimeisten kuuden (6), viimeisten kolmen (3), viimeisen reiän tulos ja lopuksi arpa.
 4. Mikäli kilpailussa on lähdetty kahdelta tai useammalta tiiltä ratkaistaan tasatulokset kuitenkin reikien numerojärjestyksen mukaan eli kentän viimeiset 9, 6, 3, ja viimeinen reikä.
 5. Mestaruuskilpailussa mestaruus ratkaistaan kaikissa sarjoissa välittömästi suoritettavalla ns. äkkikuolema-uusinnalla.


Kilpailun päättyminen

 • Kilpailu tai ottelu katsotaan päättyneeksi, kun palkintojenjaon päättymisestä on kulunut 15 minuuttia tai ottelun tulos ja/tai kilpailun tulokset on laitettu ilmoitustaululle.