Kilpailumääräykset

Kaikissa kilpailuissa noudatetaan golfin sääntöjen lisäksi Yyteri Golfin paikallissääntöjä. Lisätietoja: Golfin säännöt.


​​​​​​​

Käyttäytyminen ja turvallisuus

 • Kilpailuissa on noudatettava yleisiä ja paikallisia turvallisuusohjeita sekä golfin etikettiä.
 • Jos pelaajan katsotaan käytöksellään rikkoneen turvallisuusohjeita tai golf-etikettiä, kilpailutoimikunnalla on oikeus rikkeen vakavuudesta riippuen antaa pelaajalle huomautus, varoitus tai sulkea pelaaja kilpailusta.
 • Turvallisuusohjeiden rikkominen johtaa kuitenkin aina kilpailusta sulkemiseen.
 • Lisätietoja: Golf käyttäytyminen


Osallistumisoikeus

 • Ellei kilpailukutsussa toisin mainita, kilpailut ovat avoimia kaikille WHS-tasoituksen omaaville amatööri- ja ammattilaispelaajille.
 • Ilman voimassa olevaa WHS-tasoitusta et voi osallistua kilpailuun.


Osanottajamäärä

 • Pelaajat otetaan kilpailuun ilmoittautumisjärjestyksessä, mikäli kilpailukutsussa ei toisin mainita.
 • Enimmäismäärä kilpailuihin on yleensä 120 pelaajaa.


Tasoitukset

 • Kilpailija vastaa tasoituksensa oikeellisuudesta.
 • Korkein sallittu tasoitus kilpailuissa on 54, mutta korkein mahdollinen slope on 36.
 • Kilpailusarjoihin määritetyt tasoitusrajat ovat tarkan tasoituksen mukaisia.


Kilpailusarjat

 • Kilpailusarjat ja kilpailun pelimuoto ilmoitetaan kilpailukalenterissa olevan kilpailun nimen yhteydessä tai lisätiedoissa.
 • Sarja järjestetään, mikäli siihen osallistuu vähintään kuusi pelaajaa.


Kilpailujen tiiauspaikat

 • Miehet käyttävät keltaisia tiiauspaikkoja ja naiset punaisia, ellei toisin mainita.


Kilpailujen tuomarit

 • Jos kilpailuun on nimetty tuomari, hänen päätöksensä tarvittavissa sääntötulkinnoissa on lopullinen.
 • Jos kilpailuun ei ole nimetty tuomaria, sääntötulkinnat päättää kilpailutoimikunta.


Pelinopeus

 • Mikäli pelaajaryhmä jää kilpailuun annetusta aikataulusta ja muiden kuin ensimmäisen kilpailuryhmän kyseessä ollessa enemmän kuin lähtövälin verran edellä pelaavasta ryhmästä, voidaan heidät asettaa aikatarkkailuun.
 • Mikäli pelaaja ollessaan aikatarkkailussa käyttää lyöntiinsä enemmän aikaa kuin 40 sekuntia siitä, kun on hänen vuoronsa lyödä, saa pelaaja rangaistuksen pelin viivyttämisestä seuraavasti:


Lyöntipeli Reikäpeli

1. rikkomus: Varoitus Varoitus

2. rikkomus: Yksi rangaistuslyönti Reiän menetys

3. rikkomus: Kaksi rangaistuslyöntiä Reiän menetys

4. rikkomus: Kilpailusta sulkeminen Kilpailusta sulkeminen

 • Aikatarkkailua tekevät vain tuomarit. Lyöntiin käytettävän ajan mittaaminen alkaa, kun tuomarin mielestä on pelaajan vuoro lyödä.
 • Aikatarkkailu päättyy tuomarin ilmoituksesta tai kun ryhmä saavuttaa aikataulun tai edellä menevän ryhmän.


Pelin keskeyttäminen toimikunnan toimesta

 • Yksi pitkä sireenin ääni: Välitön pelin keskeytys.
 • Kolme peräkkäistä sireenin ääntä: Pelin keskeytys.
 • Kaksi peräkkäistä sireenin ääntä: Peli jatkuu.
 • Mahdollisen vaaratilanteen sattuessa kaikki harjoitusalueet ovat suljettu ja pelaaja EI SAA harjoitella kyseisillä alueilla ennen kuin siihen annetaan lupa.


Puhelimen käyttö kilpailuissa

 • 1. Mittalaitteet (Sääntö 14-3): Etäisyyttä mittaavat laitteet ovat sallittuja. Mikäli pelaaja täyden kierroksen aikana käyttää jotakin laitetta (mukaan lukien monitoimilaitteet kuten älypuhelimet) mitatakseen muuta kuin etäisyyttä (esimerkiksi korkeuseroa, tuulennopeutta tms.), hän rikkoo Sääntöä 14-3. Rangaistus säännön rikkomisesta: Reikäpeli – Reiän menetys, Lyöntipeli – Kaksi lyöntiä; Seuraavasta (toistuvasta) rikkeestä: Pelistä sulkeminen.
 • 2. Mobiililaitteet (puhelimet, tabletit, tietokoneet): Mobiililaitteiden käyttö on sallittua Golfin säännöissä sallituilla tavoilla. Puhelinominaisuuden (soittaminen, vastaaminen) käyttö on sallittua ainoastaan tuomarin paikalle kutsumiseksi, hätätilanteissa tai tuomarin antamalla luvalla. Rangaistus säännön rikkomisesta: Reikäpeli – Reiän menetys, Lyöntipeli – Kaksi lyöntiä; Seuraavasta (toistuvasta) rikkeestä: Pelistä sulkeminen.


Tuloskorttien palautus

 • Tuloskortit on palautettava viivyttelemättä pelin jälkeen kilpailutoimistoon tai mobiilialustan kautta.
 • Rangaistus säännön rikkomisesta: Kilpailusta sulkeminen.


Palkinnot

 • Palkintojen määrä päätetään sarjan osanottajamäärästä riippuen.
 • Ammattilaiset pelaavat samoista palkinnoista amatöörien kanssa.


Golfauton käyttäminen avoimissa kilpailuissa

 • Golfauton käyttäminen avoimissa kilpailuissa on sallittua vain lääkärintodistuksella. Rangaistus säännön rikkomisesta: Kilpailusta sulkeminen.


Myöhästyminen tai poisjäänti

 • Pelaajan on oltava valmiina aloittamaan pelaaminen viimeistään silloin, kun on hänen lähtöaikansa. Hyvä golfetiketti edellyttää, että pelaaja on lyöntipaikalla ainakin viisi minuuttia ennen lähtöaikaansa.
 • Jos pelaaja myöhästyy korkeintaan viisi minuuttia, rangaistus on kaksi lyöntiä tai reikäpelissä reiän menetys. Jos pelaaja myöhästyy enemmän kuin viisi minuuttia, on rangaistuksena kilpailusta sulkeminen.
 • Kilpailusta poisjäämiseen on oltava hyväksyttävä syy, jollainen on esim. sairastuminen. Huono sää tai sopimaton starttiaika eivät ole hyväksyttäviä syitä.
 • Poisjäämisestä on ilmoitettava viimeistään kaksi (2) tuntia ennen kilpailun alkamista caddiemasterille.


Ratkaisut tasatulostilanteissa

Tasoitukselliset (HCP/PB) kilpailut

Voittaja selviää seuraavalla menetelmällä 18 r kilpailussa:

 • Pienempi slope.
 • Pienempi tarkka tasoitus.
 • Parempi hcp/pb -tulos viimeisellä yhdeksällä, kuudella, kolmella tai viimeisellä reiällä.
 • Arpa.


Tasoituksettomat (SCR) kilpailut

Saman tuloksen pelanneiden välillä ratkaistaan sijoitukset 18, 36 ja 54 reiän kilpailuissa matemaattisen menetelmän perusteella:

 • 18 reiän kilpailussa tasatulosten välillä voittaa se, jolla on paras viimeisen yhdeksän (9) reiän tulos, sen jälkeen viimeisten kuuden (6), viimeisten kolmen (3), viimeisen reiän tulos ja lopuksi arpa.
 • 36 reiän kilpailussa tasatulosten välillä voittaa se, jolla on paras viimeisen kahdeksantoista (18) reiän tulos, sen jälkeen viimeisten yhdeksän (9), viimeisten kuuden (6), viimeisten kolmen (3), viimeisen reiän tulos ja lopuksi arpa.
 • 54 reiän kilpailussa tasatulosten välillä voittaa se, jolla on paras viimeisten kolmenkymmenenkuuden (36) reiän tulos, sen jälkeen viimeisen kahdeksantoista (18) reiän tulos, sen jälkeen viimeisten yhdeksän (9), viimeisten kuuden (6), viimeisten kolmen (3), viimeisen reiän tulos ja lopuksi arpa.
 • Mikäli kilpailussa on lähdetty kahdelta tai useammalta tiiltä ratkaistaan tasatulokset kuitenkin reikien numerojärjestyksen mukaan eli kentän viimeiset 9, 6, 3, ja viimeinen reikä.
 • Mestaruuskilpailussa mestaruus ratkaistaan kaikissa sarjoissa välittömästi suoritettavalla ns. äkkikuolema-uusinnalla.


Kilpailun päättyminen

 • Kilpailu tai ottelu katsotaan päättyneeksi, kun palkintojenjaon päättymisestä on kulunut 15 minuuttia tai ottelun tulos ja/tai kilpailun tulokset on laitettu ilmoitustaululle.