Paikallissäännöt

Mittamerkit

 • Kaikki mittamerkit kentällä ovat kiinteitä haittoja. Merkin poistaminen on kielletty.
 • Vapautuminen haitasta ilman rangaistusta (sääntö 16.1).


Epänormaalit kenttäolosuhteet

 • Soralla tai muulla kiviaineksella päällystetyt polut ja tiet
 • Sinisin paaluin, valkoisella tai sinisellä maalilla rajatut alueet
 • Syvät, veden aiheuttamat valumaurat bunkkereissa
 • Siirtonurmen saumat
 • Muurahaiskeot
 • Sinivalkoisin paaluin merkityt alueet, joista pelaaminen on kielletty
 • Vapautuminen ilman rangaistusta säännön 16.1 mukaisesti.


Lintujen jätöksistä vapautuminen

Pelaajan harkinnan mukaan linnun jätöksiä voidaan pitää joko:

 • Irrallisena luonnonhaittana, joka voidaan poistaa Säännön 15 .1 nojalla, tai
 • Kunnostettavana alueena, josta saa vapautua Säännön 16 .1 nojalla.

​​​​​​​

Jos jätöksiä on viheriöllä, voi pelaaja poistaa jätökset pelilinjalta käyttämällä tähän tarkoitukseen soveltuvaa työvälinettä (esim. harja). Jos pelaaja näin tehdessään parantaa pelilinjaa tai muita lyöntiin vaikuttavia olosuhteita, rangaistusta ei seuraa Säännön 8.1a mukaisesti.


Kiinteät haitat viheriön läheisyydessä

Pallon ollessa yleisellä pelialueella pelaaja voi vapautua säännön 16.1b nojalla kiinteän haitan ollessa pelilinjalla, ja se on:

 • Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä, ja
 • Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta
 • Vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen.


Pudottamisalue (väylä 5)

Pallon ollessa estealueella (väylän 5 vasemmalla puolella) tai kun tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo, jota ei ole löydetty, on estealueella, on pelaajalla yhden lyönnin rangaistuksella käytössään seuraavat vaihtoehdot:

 • Vapautua Säännön 17.1 mukaisesti, tai
 • Ylimääräisenä vaihtoehtona pudottaa alkuperäinen tai muu pallo pudottamisalueelle. Pudottamisalue on merkitty DZ merkillä ja valkoisella maalilla. Se sijaitsee väylän oikeassa reunassa n. 50 metriä viheriön etureunasta. Pudottamisalue on vapautumisalue Säännön 14.3 mukaisesti.


Rangaistus paikallissääntöjen rikkomisesta

Yleinen rangaistus (reiän menetys reikäpelissä, kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä)


16.8.2023

Kilpailutoimikunta

Paikallissäännöt 2023.pdf
​​​​​​​