Pelimuodot

Pistebogey

Pelaaja saa aina 2 pistettä pelatessaan reiän omaan laskennalliseen pariinsa (esim. jos pelattava väylä on par 4 ja pelaaja saa tasoituksensa mukaan 2 lisälyöntiä kyseiselle väylälle, on pelaajan laskennallinen par 6). Jokainen lyönti alle tasoituksen antaa yhden lisäpisteen ja jokainen lyönti yli tasoituksen vähentää pisteen. Kaksi yli parin tai enemmän ei anna yhtään pistettä. Kun pelaajalla ovat mahdollisuudet pisteiden saantiin reiällä menneet (esim. edellä mainitussa tilanteessa pelaaja on lyönyt jo 8 lyöntiä), on pallo hyvä poistaa pelistä nostamalla se taskuun. Voittaja on se kilpailija, joka saa korkeimman yhteispistemäärän.


Lyöntipeli

Lyöntipelissä pelikierrosten määrä on annettu kilpailumääräyksissä. Voittaja on pelaaja, jolla on vähiten lyöntejä. Kilpailu voi olla tasoituksellinen eli hcp tai tasoitukseton eli scratch-kilpailu. Aloitusoikeus on pelaajalla, jolla oli alin tulos edelliseltä reiältä.


Reikäpeli

Reikäpeli on kahden pelaajan tai joukkueen välinen ottelu reiän voitosta. Reikä voitetaan pelaamalla se vastustajaa vähemmillä lyönneillä. Joukkue voi voittaa, tasata tai hävitä reiän. Reikäpeli voidaan pelata tasoituksellisena tai ilman tasoituksia. Tasoituksellisena pelattaessa suuremmalla tasoituksella pelaava saa tasoituksen eron verran lyöntejä hyväkseen.
Saadut tasoituslyönnit käytetään tuloskortin HCP-sarakkkeen mukaisessa järjestyksessä. Viisi lyöntiä saava pelaaja saa tasoituslyönnin niillä viidellä reiällä, joiden HCP-sarakkeen (indeksin) arvo on 1-5. Puolikas lyönti korotetaan lähimpään kokonaislyöntiin.


Pelaajien on syytä jokaisen reiän jälkeen todeta tilanne. Ottelun tilanne ilmaistaan termeillä "reikää voitolla" tai "tasan" ja "reikää jäljellä". Joukkue on "dormie", kun se on yhtä monta reikää voitolla kuin reikiä on jäljellä. Ottelun on voittanut se joukkue, joka on voitolla useamman reiän kuin jäljellä on pelaamattomia reikiä. Tasatilanteen ratkaisemiseksi toimikunta voi jatkaa täyttä kierrosta tarvittavalla määrällä jatkoreikiä voittajan selville saamiseksi. Jatkoreiät pelataan yleensä äkkikuolema (sudden death) -periaatteella. Hävinnyt joukkue merkitsee tuloksen tuloslistaan esim. 2/1, mikä merkitseee, että vastustajat olivat kaksi reikää voitolla kun reikiä oli jäljellä enää 1. Aloitusoikeus on joukkueella, joka voitti edellisen reiän tai tasatun reiän jälkeen sitä edellisen reiän. Reikäpelitulokset eivät vaikuta pelaajan tasoitukseen.


Best Ball

Parikilpailu. Kumpikin pelaa omaa palloa omalla tasoituksellaan. Kultakin reiältä huomioidaan joukkueen tulokseksi parempi nettotulos. Jos toinen pelaaja ei pelaa reikää loppuun saakka, siitä ei seuraa rangaistusta. Kilpailun tulos ei vaikuta pelaajien tasoituksiin.


Scramble

Kaikki joukkueen jäsenet suorittavat avauslyönnin.
Joukkue valitsee jatkolyöntipallonsa vapaasti.
Pallon paikka merkataan.
Joukkue valitsee lyöntijärjestyksen vapaasti.

Lyöntivuorossa oleva pelaaja ASETTAA pallonsa max. 15cm etäisyydelle, ei kuitenkaan lähemmäs lippua. Tätä noudatetaan koko pelialueella.

Estealueilla ja bunkkereissa pallo ASETETAAN vastaavaan asemaan kuin missä valittu pallo sijaitsi. Esim. jos pallo on bunkkerissa uponneena tai esim. jalanjäljessä, niin muutkin pallot ASETETAAN vastaavaan asemaan valitun pallon kanssa.

Griineillä pallo ASETETAAN samaan asemaan valitun pallon kanssa.

Puttilinjalla tai sen jatkeella seisominen on kielletty.

Jos ensimmäisenä lyöty pallo jää reiän välittömään läheisyyteen voi pelaaja putata sen kuppiin ja joukkuetoverilla on silti vielä mahdollisuus koittaa saada putti sisään yhtä vähemmällä lyöntimäärällä. (tämä pelin nopeuttamiseksi)

Joukkueen slope muodostuu siten, että kummankin joukkueen jäsenen slope kerrotaan luvulla 0.25, jonka jälkeen slopet lasketaan yhteen. Tämä kokonaistasoitus ei kuitenkaan voi olla korkeampi kuin parhaimman pelaajan tasoitus. Yksittäisen pelaajan maksimitasoitus on 36.

+ tasoituksilla oleville tasoituksille noudatetaan seuraavaa menettelyä. Jos vain toisella pelaajalla + tasoitus, niin joukkkueen tasoitus on sama, kuin tämän pelaajan tasoitus (slope). Jos molemmilla pelaajilla + tasoitus, niin joukkueen tasoitus on paremman pelaajan tasoitus (slope) lisättynä yhdellä lyönnillä.

Muilta osin kilpailussa noudatetaan Suomen Golfliiton voimassa olevia sääntöjä.


Texas Scramble

Kaikki joukkueen kolme pelaajaa lyövät avaukset tiiltä. Avauksien jälkeen joukkue valitsee mielestään parhaimmassa paikassa olevan pallon. Pallon paikka merkitään. Pelaaja, jonka pallo valitaan, jättää seuraavan lyönnin väliin.

Sen jälkeen joukkueen kaksi muuta jäsentä asettavat pallonsa (tämä koskee sekä väylää että raffia ja metsää) merkitylle paikalle, kuitenkin enintään tuloskortin lyhyen sivun päähän merkitystä paikasta, mutta ei raffista väylälle. Lyöntivuorossa olevat pelaajat lyövät vuoroillaan seuraavat lyönnit. Peli jatkuu samalla tavalla, myös viheriöllä pallot asetetaan.

Hiekkaesteissä pallojen asema palautetaan samaksi kuin valitun pallon asema, jos valittu pallo on jalanjäljessä kaikki lyövät pallonsa jalanjäljestä.

Jokaiselta pelaajalta pitää huomioida vähintään kolme aloitusta.


Foursome (nelinpeli)

Kilpailu, jossa kaksi kilpailijaa pelaa joukkuetovereina yhdellä pallolla. Toinen pelaaja lyö avauslyönnit parittomilta ja toinen parillisilta tiiltä. Avauslyönnin jälkeen palloa lyödään vuoron perään. Rangaistuslyönnit eivät vaikuta lyöntijärjestykseen. Huom. Varapallo tai muu peliin laitettu pallo täytyy pelata siltä tiiltä, josta alkuperäinen pallo pelattiin. Sekanelinpelissä naiset saattavat joutua pelaamaan miesten tiiltä tai päinvastoin.


Greensome

Greensome on nelinpelin muunnelma. Molemmat joukkueen pelaajat lyövät avauslyöntipaikalta. Joukkue valitsee toisen avauslyöntipaikalta pelatuista palloista pelipallokseen. Valitulla pallolla jatkaa se pelaaja, jonka pallo poimittiin pelistä pois. Palloa lyödään tämän jälkeen vuoronperään. Huom. Greensomessa ei pelata varapalloa. Jos molemmat katoavat tai menevät ulos, joukkue valitsee toisen pelaajan pallon (esim. pelaaja A). Joukkueen toinen pelaaja lyö uuden pallon siltä tiiltä, jolta A pelasi.


Shoot-out

Shoot-out on luonteeltaan näytösottelu. Pelissä on mukana yleensä kymmenen pelaajaa, jotka pelaavat yhdeksän reikää. Jokaisella reiällä huonoin pelaaja pudotetaan pois. Jos kaksi tai useampi pelaaja on viimeisellä sijalla, ratkaistaan putoaja yhdellä lähipelilyönnillä, esim. viheriöbunkkerilyönnillä. Heikoin suorite putoaa pois. Yhdeksän reiän jälkeen selviää voittaja. Tasoitus: pelimuoto soveltuu huonosti tasoituskilpailuksi. Siksi sitä pelataankin yksinomaan scratch-kilpailuna.