Pelimuodot

Tässä pelimuodot on kirjattu yleisesti. Kilpailukohtaisesti voi olla tarkennuksia ja yksityiskohtaisempia ohjeita. Kilpailukohtaisia tarkennuksia noudatetaan vain kyseisessä kilpailussa, joten perehdy niihin tarkasti.

Kilpailuissa ja pelimuodoissa noudatetaan Golfin virallisia sääntöjä. Golfkilpailujen kolme keskeistä tekijää:

 1. Pelataan joko reikäpeliä tai lyöntipeliä,
 2. Pelataan joko henkilökohtaisesti tai toisen kanssa osana pelaajaparia ja
 3. Tulokset lasketaan joko bruttona (tasoituksia ei huomioida) tai nettona (tasoitukset huomioidaan).


Keskeiset pelimuodot ovat reikäpeli (tarkemmin sääntö 3.2) tai lyöntipeli (sääntö 3.3). Reikäpelissä pelaaja ja vastustaja kilpailevat toisiaan vastaan voittaen, häviten tai tasaten reikiä.

Lyöntipeli pelataan joko

 • Scratch-kilpailussa: Pelaajan bruttotulos reiältä tai kierrokselta on hänen kokonaislyöntimääränsä (sisältäen lyönnit ja mahdolliset rangaistuslyönnit). Pelaajan tasoitusta ei huomioida.
 • Tasoituksellisessa kilpailussa: Pelaajan nettotulos reiältä tai kierrokselta on bruttotulos muokattuna pelaajan tasoituslyönneillä. Tällä tavoin eritasoiset pelaajat voivat kilpailla reilulla tavalla keskenään.

Muita henkilökohtaisia lyönti- ja reikäpelin pelimuotoja (sääntö 21).

Sääntö 21 käsittelee neljää muuta henkilökohtaista pelimuotoa, sisältäen kolme lyöntipelimuotoa, joissa tuloslaskenta eroaa normaalista lyöntipelistä:

 1. pistebogey (tuloksista saadaan pisteitä rei’ittäin),
 2. Maksimitulos (reikäkohtainen maksimitulos on rajoitettu tiettyyn lukuun) ja
 3. Par/Bogey (reikäpeli, jossa tulokset lasketaan reikäkohtaisesti).


Pistebogey on lyöntipelimuoto, jossa:

 • Kilpailun voittaa se pelaaja tai pelaajapari, joka saa eniten pisteitä pelatuilla kierroksilla.
 • Pelaajan tai pelaajaparin tulos reiälle perustuu pisteisiin, jotka määräytyvät vertaamalla pelaajan tai pelaajaparin lyöntitulosta (sisältäen lyönnit ja mahdolliset rangaistuslyönnit) toimikunnan reiälle määrittelemään tavoitelyöntimäärään , joka on par, ellei toimikunta toisin määrää:
  • Pelattu reikä:
   • Enemmän kuin yksi yli tavoitelyöntimäärän tai tulosta ei ilmoiteta - 0 pistettä
   • Yksi yli tavoitelyöntimäärän - 1 piste
   • Sama kuin tavoitelyöntimäärä - 2 pistettä
   • Yksi alle tavoitelyöntimäärän - 3 pistettä
   • Kaksi alle tavoitelyöntimäärän - 4 pistettä
   • Kolme alle tavoitelyöntimäärän - 5 pistettä
   • Neljä alle tavoitelyöntimäärän - 6 Pistettä
 • Pelaaja saa nolla pistettä, jos hän ei pelaa palloaan reikään sääntöjen mukaisesti.
 • Pelinopeuden auttamiseksi pelaajia kannustetaan nostamaan pallo pois pelistä, jos he eivät voi enää saada pisteitä reiältä.


Maksimitulos on lyöntipelimuoto, jossa toimikunta asettaa pelaajalle tai pelaajaparille reikäkohtaisen maksimituloksen, kuten kaksi kertaa par, joku kiinteä lyöntimäärä tai nettotuplabogey. Pelaajan reikätulos perustuu pelaajan lyöntimäärään (sisältäen lyönnit ja mahdolliset rangaistuslyönnit), paitsi että pelaajalle kirjataan vain maksimitulos, vaikka hänen oikea lyöntimääränsä olisi tätä suurempi.

Pelaaja, joka ei pelaa palloaan reikään sääntöjen mukaisesti, saa reikätulokseksi maksimituloksen.

Pelinopeuden auttamiseksi pelaajia kannustetaan nostamaan pallo pois pelistä, mikäli he ovat saavuttaneet maksimilyöntimäärän.


Par/Bogey-kilpailut ovat lyöntipelimuotoja, joissa tuloksen laskeminen tapahtuu kuten reikäpelissä: Reikiä voitetaan tai hävitään vertaamalla pelaajan lyöntimäärää (sisältäen lyönnit ja mahdolliset rangaistuslyönnit) toimikunnan kyseiselle reiälle asettamaan tavoitelyöntimäärään (yleensä par tai bogey):

 • Pelaaja voittaa reiän, jos hänen tuloksensa on pienempi kuin tavoitelyöntimäärä.
 • Pelaaja tasaa reiän, jos hänen tuloksensa on sama kuin tavoitelyöntimäärä.
 • Pelaaja häviää reiän, jos hänen tuloksensa on suurempi kuin tavoitelyöntimäärä tai hän ei saa tulosta.
 • Pelaaja häviää reiän, jos hän ei pelaa palloaan reikään sääntöjen mukaisesti.

Pelinopeuden auttamiseksi pelaajia kannustetaan nostamaan pallo pois pelistä, mikäli heidän tuloksensa ylittää tavoitelyöntimäärän (ovat jo hävinneet reiän).

Reikä on pelattu loppuun, kun pelaaja on pelannut pallonsa reikään, päättää olla pelaamatta palloaan reikään tai hänen tuloksensa ylittää tavoitelyöntimäärän.


Golfia pelataan myös monilla muilla pelimuodoilla kuten scramble ja greensome.


Greensome on Foursome-pelimuodon muunnelma, jossa molemmat pelipartnerit avaavat tiiauspaikalta ja toinen näistä avauksista valitaan. Seuraavan lyönnin lyö pelipartneri, jonka avausta ei valittu. Tämän jälkeen pelaajat jatkavat lyöden palloa vuorotellen reikään asti.


Greensomen muunnelmia ovat:

 • Pinehurst Foursome, jossa molemmat pelaajat avaavat, tämän jälkeen vaihtavat palloja eli pelaaja A jatkaa pelaajan B pallolla ja pelaaja B jatkaa pelaajan A pallolla. Toisten lyöntien jälkeen pelaajat valitsevat, kummalla pallolla he jatkavat vuorolyönnein reikään asti.
 • Kiinalainen tai St. Andrews Greensome, jossa pelaajat päättävät ennen kierroksen alkua kumpi pelaajista lyö toisen lyönnin parillisilla ja kumpi parittomilla rei’illä. Tähän valintaan ei vaikuta, kumman avauslyönnillä he jatkavat. Toisten lyöntien jälkeen he pelaavat vuorolyönnein pallon reikään asti.


Scramblea pelataan kahden, kolmen tai neljän pelaajan joukkueissa. Jokainen pelaaja avaa tiiauspaikalta, jonka jälkeen avauksista valitaan yksi ja tältä paikalta kaikki lyövät jatkolyönnit. Tämän jälkeen valitaan taas yksi jatkolyönneistä ja kaikki pelaajat jatkavat tältä paikalta. Näin jatketaan, kunnes pallo on reiässä.


 • Texas Scramble on kolmen/neljän pelaajan joukkueen pelimuoto, jossa yleensä jokaiselta pelaajalta vaaditaan kierroksen aikana minimimäärä avauksia, joilla joukkue jatkaa peliä.


 • Florida Scramblessa (tunnetaan myös nimillä DropOut Scramble, Stand Aside, Stand Out) pelaaja, jonka pallo valitaan, ei saa lyödä seuraavaa lyöntiä.


Foursome-pelimuotoa (pelataan joko reikä- tai lyöntipelinä), jossa kaksi pelipartneria pelaavat yhdessä pelaajaparina lyöden vuorotellen yhtä palloa. Säännöt tässä pelimuodossa ovat periaatteessa samat kuin henkilökohtaisessa pelissä, paitsi pelipartnereiden täytyy vuorotella reiän pelaamisen aloittamisessa ja pelata reikä lyömällä vuorotellen. (sääntö 22.1)


Four-Ball-pelimuotoa (pelataan reikä- tai lyöntipelinä), jossa pelipartnerit kilpailevat pelaajaparina pelaten omia pallojaan. Pelaajaparin tulos on pelipartnereiden pienempi tulos kultakin reiältä.

Tämän pelimuodon reikäpelimuunnelma on nimeltään Best-Ball, jossa yksi pelaaja pelaa kahden tai kolmen omaa palloaan pelaavan pelipartnerin muodostamaa pelaajaparia vastaan