Osakemuunnot

Osakkeiden muuntaminen


Yhtiöjärjestyksen 17 §:n mukaan A-osake voidaan muuntaa kolmeksi (3) C-osakkeeksi ja B-osake kahdeksi (2) C-osakkeeksi.

Menettely muuntamisessa on seuraava:

 • Yhtiölle osoitettavassa kirjallisessa vaatimuksessa osakas ilmoittaa muunnettavien osakkeiden lajin, lukumäärän ja numerot. Vaatimus osoitetaan Yyteri Golf Links Oy:n hallitukselle. Postitettaessa osoite on Karhuluodontie 85, 28840 Pori. Vaatimus voidaan myös toimittaa toimitusjohtaja Markus Björlinille.
 • Vaatimus voidaan esittää koska tahansa.
 • Vaatimus voidaan peruuttaa siihen asti, kunnes päätös muuntamisesta on tehty yhtiökokouksessa.
 • Yhtiö päättää muuntamisesta joko varsinaisessa tai ylimääräisessä yhtiökokouksessa.
 • Kun päätös yhtiökokouksessa on tehty, yhtiö ilmoittaa muuntamisesta johtuvat osakelajien lukumääriä koskevat muutokset kaupparekisteriin.
 • A-osake ja B-osake muuntuvat C-osakkeiksi kaupparekisterimerkinnän tapahduttua.
 • Osakas luovuttaa muunnettavan A-osakkeen tai B-osakkeen osakekirjan yhtiölle (toimitusjohtajalle), joka antaa todistuksen osakekirjan vastaanottamisesta. Osakekirja voidaan luovuttaa jo muuntovaatimusta esitettäessä.
 • Yhtiö teettää muunnettavan A- tai B-osakkeen tilalle uudet C-osakekirjat, jotka varustetaan sarjamerkinnällä ja numeroinnilla. Muunnettujen osakkeiden numerointi alkaa numerosta 934. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.
 • Muuntamista hakenut osakas maksaa yhtiölle muuntamisesta aiheutuneet kulut. Kuluja muodostuu lähinnä kaupparekisteri-ilmoituksesta (sähköisesti 240,00, paperilomakkeella 285,00) ja osakekirjojen teettämisestä. Kuluja aiheutuu myös siitä, jos vaatimuksen esittäjä haluaa asian käsiteltäväksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Mikäli yhtiökokouksessa on käsitelty usean osakkaan muuntamisvaatimusta, kulut jaetaan näiden osakkaiden kesken.
 • Yhtiö luovuttaa uudet C-osakkeiden osakekirjat muuntoa hakeneelle osakkaalle.
 • Yhtiöjärjestyksen 18 §:n mukaan yhtiön varoja jaettaessa A-osakkeista muunnetuille C-osakkeille jaetaan 1/3 ja B-osakkeista muunnetuille C-osakkeille 1/2 siitä, mitä jaetaan muuntamattomille C-osakkeille. Tämä 18 § on merkittävä muunnetuista C-osakkeista annettaviin osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.


Yyteri Golf Links Oy