Kenttäyhtiön syksyn yhtiökokouksen kuulumiset

Kokous järjestettiin ke 24.11.2021 Yyterin Virkistyshotellissa terveysturvallisuus huomioiden.

Yhtiön puheenjohtaja Johannes Karttunen avasi kokouksen ja toivotti kokousväen tervetulleiksi.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Kairtamo ja sihteeriksi puheenjohtaja kutsui Johanna Uusitalon. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Janne Aaltonen ja Harri Uusitalo.

Kokouksessa oli edustettuna yhteensä 48 osaketta ja 89 ääntä. Osakelajeittain edustus kokouksessa jakaantui seuraavasti: A-osakkeita 15 kpl, B-osakkeita 11 kpl ja C-osakkeita 22 kpl.

Toimitusjohtaja esitteli yhtiön vuoden 2022 talousarvion ja toimintasuunnitelman, jonka jälkeen molemmat vahvistettiin esitetyssä muodossa.

Vuoden 2022 investoinnit kohdistuvat seuraavasti: kentänhoidolle hankitaan uudet kylvölaiteyksiköt sekä rakennetaan konesuoja huoltohallin pihaan, kentälle rakennetaan uudet suunnitelman mukaiset lyöntipaikat sekä laajennetaan muutamia olemassa olevia, hankitaan uudet väylätaulut sekä tee -merkit, ehostetaan klubin sisäänkäynnin ilmettä, suojataan verkoilla rangen vasen reunan sekä pääty, ravintolaan hankitaan uusi lämpöhaude ja siihen kärry, miesten saunaan asennetaan uusi kiuas ja parkkipaikalle tehdään sähkötolpat kuudelle matkailuautolle. Investointien kokonaismäärä on noin 80 000 euroa.

Yhtiökokouksessa päätettiin osakkeenomistajien yhtiölle suorittaman vastikkeen suuruudesta. Hallitus esitti vastikkeiden säilyttämistä aikaisemmalla tasolla eli 150 euroa osakkeen tuottamaa ääntä kohden. Yhtiökokous päätti asian hallituksen esityksen mukaisesti. Vuonna 2022 vastikemaksut osakeluokittain ovat siten seuraavat: C – osakkeelle 150 euroa, B – osakkeelle 300 euroa ja A – osakkeelle 450 euroa.

Kokoukselle ei ollut esitetty osakemuuntovaatimuksia eikä muita käsiteltäviä asioita.

Kokouksen puheenjohtaja Jouko Kairtamo kiitti kokousväkeä sujuvasta kokouksesta ja päätti kokouksen klo 18.42.


HALLITUS

Yyteri Golf Links Oy