Kenttäyhtiön syksyn yhtiökokouksen kuulumiset. Kokous pidettiin ke 30.11.2022 klubitalon golfravintolassa.


Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Johannes Karttunen avasi kokouksen ja toivotti kokousväen tervetulleeksi.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Kairtamo ja sihteeriksi puheenjohtaja kutsui Johanna Uusitalon. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Janne Aaltonen ja Harri Uusitalo.

Kokouksessa oli läsnä 17 henkilöä edustaen 41 osaketta ja 77 ääntä. Osakelajeittain edustus kokouksessa jakaantui seuraavasti: A-osakkeita 13 kpl, B-osakkeita 10 kpl ja C-osakkeita 18 kpl.

Toimitusjohtaja esitteli yhtiön vuoden 2023 talousarvion ja toimintasuunnitelman, jonka jälkeen molemmat vahvistettiin esitetyssä muodossa.

Investoinnit päätettiin pitää maltillisella 35 000 eur tasolla. Lisäksi kentänhoitoon hankitaan uusi väyläleikkuri leasingrahoituksella. Investointilistalla on mm. kantojyrsin, sähköiset golfmopot 4 kpl vuokrakäyttöön, uudet pallot rangelle, lisäksi varauduttiin väylän 5 ja 9 lyöntipaikkojen laajennuksiin sekä tarvittaessa maksimissaan kahden viheriön osittaisiin peruskorjauksiin syksyn aikana.

Yhtiökokouksessa päätettiin osakkeenomistajien yhtiölle suorittaman vastikkeen suuruudesta. Hallitus esitti vastikkeiden säilyttämistä aikaisemmalla tasolla eli 150 euroa osakkeen tuottamaa ääntä kohden. Yhtiökokous päätti asian hallituksen esityksen mukaisesti. Vuonna 2023 vastikemaksut osakeluokittain ovat siten seuraavat: C – osakkeelle 150 euroa, B – osakkeelle 300 euroa ja A – osakkeelle 450 euroa.

Kokoukselle ei ollut esitetty osakemuuntovaatimuksia eikä muita käsiteltäviä asioita.

Kokouksen puheenjohtaja Jouko Kairtamo kiitti kokousväkeä sujuvasta kokouksesta ja päätti kokouksen klo 17.34.


HALLITUS

Yyteri Golf Links Oy