Yyteri Golf Links Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen kuulumisia

Yhtiökokous Yyterin Golfravintolassa ke 17.4.2024

Yhtiökokouksessa oli ravintolan täydeltä väkeä.

Toimitusjohtaja Markus Björlin esitti hallituksen ja kokousväen kiitokset väistyvälle puheenjohtajalle, Johannes Karttuselle

Toimitusjohtaja Markus Björlin ja Johannes Karttunen. Johannes kiitteli omassa puheenvuorossa sujuvasta yhteistyöstä vuosien aikana ja toivotti menestystä uudelle hallitukselle.

Yyteri Golf Links Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin ke 17.4. Yyterin Golfklubin ravintolassa. Kokous eteni sujuvasti ja kaikki asiat saatiin käytyä läpi vajaassa tunnissa.


Kokouksessa oli paikalla 36 henkilöä edustaen 53 osaketta ja 98 ääntä.


Hallituksen puheenjohtaja Johannes Karttunen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Kairtamo ja sihteeriksi Johanna Uusitalo. Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä äänten laskijoiksi tulivat valituiksi Elisa Näyrä ja Harri Uusitalo.


Perinteiseen tapaan toimitusjohtaja esitteli hieman laajemmin kauden 2023 lukuja ja toiminnallista puolta.

Ajanvarauksia kauden aikana tehtiin 25 466, jossa laskua 7,01 % edellisvuoteen nähden. Tilikauden tulos painui suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen tappiolliseksi. Tähän oli varauduttu jo budjetointivaiheessa, joskin viime vuonna konkretisoituneet yleiset kustannusten nousut vaikuttivat myös yhtiön kulurakenteeseen sekä kirjanpidolliseen tulokseen suunniteltua enemmän. Yhtiön kauden aikaiset investoinnit olivat 7 437,34 eur. Yhtiön tase on vahva ja maksukyky erinomainen myös kauden 2023 päätteeksi.


Alla keskeisiä yhtiökokouksen vahvistamia päätöksiä:

  • Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase vuodelta 2023. Päätettiin ettei osinkoa jaeta ja tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio tilille.
  • Hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus.
  • Päätettiin, että hallitukselle ei makseta kokouspalkkioita ja tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullista laskua vastaan.
  • Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi 5. Tilintarkastajien lukumääräksi päätettiin 1 varsinainen tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja.
  • Hallituksen jäseniksi valittiin jatkamaan Jouko Kairtamo, Susanna Nurmi, Juha Kangasniemi, Keijo Kankaanpää sekä uutena jäsenenä Yyteri Golf ry:n puheenjohtaja Jarkko Virtanen.
  • Tilintarkastajaksi valittiin Kaarina Pyydönniemi HT sekä varatilintarkastajaksi Heikki Santavuo HT.
  • Yhtiölle ei esitetty osakemuuntovaateita.
  • Muissa asioissa toimitusjohtaja esitti hallituksen ja kokousväen kiitokset väistyvälle puheenjohtajalle, Johannes Karttuselle, kukkasten kera. Johannes kiitteli omassa puheenvuorossa sujuvasta yhteistyöstä vuosien aikana ja toivotti menestystä uudelle hallitukselle.


Yhtiokokouksen jälkeen uusi hallitus piti järjestäytymiskokuksen ja valitsi keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Keijo kankaanpään.

Yhtiökokouksen pöytäkirja ovat osakkeen omistajien luettavissa klubitalon palvelutoimistossa 2.5.2024 alkaen.

Osakkeen omistajalla on mahdollisuus tilata kopiot edellä mainitusta asiakirjasta osoitteella johanna.uusitalo@yyterigolf.fi. Asiakirjat lähetetään sähköisessä muodossa.

Haluamme kiittää kaikkia osallistujia läsnäolosta sekä osallistumisesta yhtiömme päätöksentekoon. Kiitokset myös kokouksen puheenjohtajalle, sihteerille, pöytäkirjantarkastajille sekä henkilökunnalle kokousjärjestelyihin osallistumisesta.

Hyvää alkavaa golfkautta kaikille!


Yyteri Golf Links Oy:n hallituksen puolesta,

Markus Björlin, toimitusjohtaja