Yyteri Golf Links Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen kuulumisia

Yyteri Golf Links Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 24.5. Yyterin Virkistyshotellissa. Kokous eteni sujuvasti ja kaikki asiat saatiin käytyä läpi reilussa puolessa tunnissa.

Kokouksessa oli paikalla 20 henkilöä ja edustettuna 46 osaketta ja 88 ääntä.

Hallituksen puheenjohtaja Johannes Karttunen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Kairtamo ja sihteeriksi Johanna Uusitalo. Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä äänten laskijoiksi tulivat valituiksi Sirkka Haila ja Hannu Ruohomaa.

Perinteiseen tapaan toimitusjohtaja esitteli hieman laajemmin kauden 2021 lukuja ja toiminnallista puolta.

Ajanvarauksia kauden aikana tehtiin 29 244, joten hyvällä tasolla jatkettiin siltäkin osin. Talouspuolella tilikauden tulos painui suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen tappiolliseksi. Yhtiön likvidivarallisuus säilyi vuoden aikana lähes samana ja on erinomaisella tasolla. Yhtiö on velaton, tase ja maksukyky säilyi vahvana myös kauden 2021 päätteeksi.

Alla keskeisiä yhtiökokouksen vahvistamia päätöksiä:

  • Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase vuodelta 2021. Päätettiin ettei osinkoa jaeta ja tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio tilille.
  • Hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus.
  • Päätettiin, että hallitukselle ei makseta kokouspalkkioita ja tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullista laskua vastaan.
  • Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi 5. Tilintarkastajien lukumääräksi päätettiin 2 varsinaista tilintarkastajaa ja 1 varatilintarkastajaksi.
  • Hallituksen jäseniksi valittiin jatkamaan Jouko Kairtamo, Susanna Nurmi, Juha Kangasniemi, Johannes Karttunen sekä Keijo Kankaanpää.
  • Tilintarkastajiksi valittiin Markku Leino KHT ja Kaarina Pyydönniemi HT sekä varatilintarkastajaksi Heikki Santavuo HT.
  • Yhtiölle ei esitetty osakemuuntovaateita.
  • Muita asioita ei ollut tällä kertaa ollut.


Kokouksen pöytäkirjat ovat osakkeen omistajien luettavissa klubitalon palvelutoimistossa alkaen 7.6.2022 klo 8.00–17.00.

Osakkeen omistajalla on mahdollisuus tilata kopiot edellä mainituista asiakirjoista osoitteella johanna.uusitalo@yyterigolf.fi. Asiakirjat lähetetään ensisijaisesti sähköisessä muodossa.

Haluan kiittää omasta ja hallituksen puolesta kaikkia osallistujia läsnäolosta sekä osallistumisesta yhtiömme päätöksentekoon. Haluamme kiittää myös kokouksen puheenjohtajaa, sihteeriä sekä henkilökuntaa kokousjärjestelyihin osallistumisesta. Virkistyshotellille kiitokset puitteiden järjestämisestä kokouksellemme.

Hyvää golfkauden jatkoa kaikille!

Markus Björlin, toimitusjohtaja, Yyteri Golf Links Oy