Yyteri Golf Links Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen kuulumisia


Yyteri Golf Links Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin ke 19.4. Yyterin Golfklubin ravintolassa. Kokous eteni sujuvasti ja kaikki asiat saatiin käytyä läpi noin 45 minuutissa.


Kokouksessa oli paikalla 26 henkilöä edustaen 51 osaketta ja 95 ääntä.


Hallituksen puheenjohtaja Johannes Karttunen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Kairtamo ja sihteeriksi Johanna Uusitalo. Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä äänten laskijoiksi tulivat valituiksi Manu Toivonen ja Hannu Ruohomaa.


Perinteiseen tapaan toimitusjohtaja esitteli hieman laajemmin kauden 2022 lukuja ja toiminnallista puolta.

Ajanvarauksia kauden aikana tehtiin 27 387, jossa laskua 6,78 % edellisvuoteen nähden. Kokonaistuottojen osalta ylitettiin talousarvion mukaiset tavoitteet. Tilikauden tulos painui kuitenkin suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen tappiolliseksi. Tähän oli varauduttu jo budjetointivaiheessa, joskin viime vuonna konkretisoituneet yleiset kustannusten nousut vaikuttivat myös yhtiön kulurakenteeseen sekä kirjanpidolliseen tulokseen suunniteltua enemmän. Yhtiön kauden aikaiset investoinnit olivat 109 858 eur. Yhtiön tase on vahva ja maksukyky erinomainen myös kauden 2022 päätteeksi.


Alla keskeisiä yhtiökokouksen vahvistamia päätöksiä:

  • Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase vuodelta 2022. Päätettiin ettei osinkoa jaeta ja tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio tilille.
  • Hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus.
  • Päätettiin, että hallitukselle ei makseta kokouspalkkioita ja tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullista laskua vastaan.
  • Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi 5. Tilintarkastajien lukumääräksi päätettiin 2 varsinaista tilintarkastajaa ja 1 varatilintarkastajaksi.
  • Hallituksen jäseniksi valittiin jatkamaan Jouko Kairtamo, Susanna Nurmi, Juha Kangasniemi, Johannes Karttunen sekä Keijo Kankaanpää.
  • Tilintarkastajiksi valittiin Markku Leino KHT ja Kaarina Pyydönniemi HT sekä varatilintarkastajaksi Heikki Santavuo HT.
  • Yhtiölle ei esitetty osakemuuntovaateita.
  • Muita asioita ei ollut tällä kertaa ollut.


Kokouksen pöytäkirjat ovat osakkeen omistajien luettavissa klubitalon palvelutoimistossa alkaen 3.5.2023 klo 9.00–17.00.

Osakkeen omistajalla on mahdollisuus tilata kopiot edellä mainituista asiakirjoista osoitteella johanna.uusitalo@yyterigolf.fi. Asiakirjat lähetetään ensisijaisesti sähköisessä muodossa.

Haluamme kiittää kaikkia osallistujia läsnäolosta sekä osallistumisesta yhtiömme päätöksentekoon. Kiitokset myös kokouksen puheenjohtajalle, sihteerille, pöytäkirjantarkastajille sekä henkilökunnalle kokousjärjestelyihin osallistumisesta.

Hyvää alkavaa golfkautta kaikille!


Yyteri Golf Links Oy:n hallituksen puolesta,

Markus Björlin, toimitusjohtaja