Yyteri Golf Links Oy:n yhtiökokouksen kuulumisia

Yyteri Golf Links Oy:n varsinainen yhtiökokous torstaina 17.6. Yyterin Virkistyshotellissa. Kokous järjestettiin normaalia myöhemmin Korona pandemiasta johtuen.


Kokouksessa oli edustettuna 38 osaketta ja 61 ääntä.


Hallituksen puheenjohtaja Tapani Nauha avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veli Salmi ja sihteeriksi Johanna Uusitalo. Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä äänten laskijoiksi yhtiökokous valitsi Matti Grönmanin ja Manu Toivosen.


Perinteiseen tapaan toimitusjohtaja esitteli hieman laajemmin kauden 2020 lukuja ja toiminnallista puolta.

Kierrosmäärissä (33 806) tehtiin uusi ennätys ja talous toteutui lähes talousarvion mukaisesti. Tilikauden tulos painui suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen tappiolliseksi. Yhtiön likvidivarallisuus kasvoi vuoden aikana ja on erinomaisella tasolla. Yhtiö on velaton, tase ja maksukyky säilyi vahvana myös kauden 2020 päätteeksi.


Kokouksen muissa asioissa huomioitiin ja kiitettiin hallitustyön päättäneitä puheenjohtaja Tapani Nauhaa, Hannu Ruohomaata sekä Janne Aaltosta. Kaikki ovat tehneet ison määrän työtä yhteisten asioidemme eteen vuosien varrella.


Alla keskeisiä yhtiökokouksen vahvistamia päätöksiä:

  • Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase vuodelta 2020. Päätettiin ettei osinkoa jaeta ja tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio tilille.
  • Hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus.
  • Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi 5. Tilintarkastajien lukumääräksi päätettiin 2 varsinaista tilintarkastajaa ja 1 varatilintarkastajaksi.
  • Hallituksen jäseniksi valittiin yksimielisesti Jouko Kairtamo, Susanna Nurmi, Juha Kangasniemi, Johannes Karttunen sekä Keijo Kankaanpää. Onnittelut uuteen hallitukseen valituille.
  • Tilintarkastajiksi valittiin Markku Leino KHT ja Kaarina Pyydönniemi HT sekä varatilintarkastajaksi Heikki Santavuo HT.
  • Päätettiin että yhtiö voi vastaanottaa omia osakkeita ja vastaanotettavien osakkeiden määrä vastaa enintään 50 ääntä. Osakkeenomistajien tulee ilmoittaa yhtiölle (hallitukselle) vastaanotettavaksi jätettävän osakkeen tai osakkeiden numero tai numerot 31.7.2021 mennessä. Mikäli osakkeita jätetään määräaikaan mennessä lunastettavaksi enemmän kuin 50 ääntä vastaava määrä, niin hallitus suorittaa arvonnan vastaanotettavista osakkeista. Yhtiö vastaanottaa osakkeet lahjoituksina, yhtiö ei tee osakkeiden vastaanottamisesta maksuja osakkeiden luovuttajille. Vastaanotettavien osakkeiden tulee olla velattomia. Päätettiin myös, että yhtiön vastaanottamat osakkeet mitätöidään.
  • Päätettiin että yhtiön fyysisistä osakekirjoista luovutaan, ja omistajuus todennetaan jatkossa yhtiön ylläpitämällä osakasrekisterillä.


Kokouksen pöytäkirjat ovat osakkeen omistajien luettavissa klubitalon palvelutoimistossa alkaen 1.7.2021 klo 8.00-17.00.

Osakkeen omistajalla on mahdollisuus tilata kopiot edellä mainituista asiakirjoista osoitteella johanna.uusitalo@yyterigolf.fi. Asiakirjat lähetetään ensisijaisesti sähköisessä muodossa.

Haluan kiittää omasta ja hallituksen puolesta kaikkia osallistujia läsnäolosta sekä osallistumisesta yhtiömme päätöksentekoon. Haluamme kiittää myös kokouksen puheenjohtajaa, sihteeriä sekä henkilökuntaa kokousjärjestelyihin osallistumisesta. Virkistyshotellille kiitokset riittävien turvavälien järjestämisestä kokouksellemme.


Hyvää golfkauden jatkoa kaikille!


Markus Björlin, toimitusjohtaja, Yyteri Golf Links Oy

Kokousväkeä Virkistyshotelli Yyterissä.

Markus Björlin ojentaa väistyvälle puheenjohtajalle Tapani Nauhalle muistamisia.

Kuvassa vasemmalta pois hallituksesta jääneet Hannu Ruohomaa, Tapani Nauha, Janne Aaltonen. Edellisestä hallituksesta jatkaa Susanna Nurmi ja kuvasta puuttuu Jouko Kairtamo.

Uusi hallitus. Kuvassa vasemmalta Keijo Kankaanpää, Susanna Nurmi, Johannes Karttunen ja Juha Kangasniemi. Kuvasta puuttuu Jouko Kairtamo.