Yyteri Golf Links Oy:n yhtiökokous, torstaina 17.6.2021 klo 18.00 Yyterin Virkistyshotellissa

Yyteri Golf Links Oy:n yhtiökokous torstaina 17.6. klo 18.00 Virkistyshotelli Yyteri

Hallitus kutsuu osakkeenomistajia yhtiöjärjestyksen mukaisesti varsinaiseen kevätkokoukseen, joka järjestetään Virkistyshotelli Yyterin tiloissa.

Toiminnallisuuden ja talouden näkökulmasta tarkasteltuna vuosi 2020 oli kaikista uusista käytänteistä sekä pandemiasta johtuneista seikoista huolimatta ikimuistoinen ja erittäin onnistunut. Tarkemmin asiaa on kuvattu liitteenä olevassa toimintakertomuksessa.

Yhtiökokouksen esityslistalla on yhtiöjärjestyksen mukaiset kevätkokoukselle määrätyt asiat, jotka käsittelevät siis pääosin vuotta 2020. Lisäksi päätetään hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista, tilintarkastajista sekä hallituksen jäsenistä. Lisäksi asialistalla on yhtiöjärjestyksen 14 pykälän mukaiset osakemuunnot, joita hallitukselle ei ole esitetty.

Tänä keväänä hallitus päätti nostaa esityslistalle myös kaksi muuta asiaa. Ensimmäisessä päätetään omien osakkeiden vastaanottamisesta, vastaanotettavien osakkeiden määrästä sekä vastaanottamisen toteuttamistavasta. Tästä on ollut puhetta jo aikaisemmissakin kokouksissa ja asia tuodaan nyt yhtiökokouksen päätettäväksi. Tällä toimenpiteellä tavoitellaan osaltaan osakkaiden omistamien osakkeiden arvon nousua ja osakekaupassa myyntiaikojen pienentymistä.

Toisena normaalin esityslistan ulkopuolisena asiana päätetään yhtiön fyysisistä osakekirjoista luopumisesta. Jatkossa osakkeen omistaminen todennettaisiin yhtiön ylläpitämällä osakasrekisterillä, joka on ollut käytössä tietysti jo aikaisemminkin. Vuosien saatossa osakekirjat ovat useilta osakkailtamme hävinneet tai säilötty niin, että osakkeen siirtymisen yhteydessä tai osakkaan menehtyessä niitä ei välttämättä löydetä. Tällä tavoin päätettynä osakkeiden siirtyminen uusille omistajille olisi sujuvaa ja mahdollista ilman osakkeenomistajalle syntyviä lisäkuluja sekä yhtiölle koituvaa ylimääräistä hallinnollista työtä. Samalla nopeutetaan ja helpotetaan osakekaupan vaiheita.

Tänä keväänä kokoukseen ilmoittautuminen tapahtuu ennakkoon ti 15.6. klo 18.00 mennessä johanna.uusitalo@yyterigolf.fi . Sähköpostin liitteeksi tulee liittää mahdolliset valtakirjat allekirjoitettuina. Ennakkoilmoittautumisella vältetään ruuhkien syntyä paikan päällä ja pystymme toteuttamaan terveysturvallisen kokouksen turvavälit sisätiloissa huomioiden.

Alla on virallinen kutsu yhtiökokoukseen sekä toimintakertomus 2020. Toimintakertomuksessa on tiivistelmä yhtiön viime vuoden toiminnasta ja taloustilanteesta golfkauden päätteeksi.

Tervetuloa yhtiökokoukseen!

Hallituksen puolesta,

Markus Björlin
toimitusjohtaja
Yyteri Golf Links Oy


KOKOUSKUTSU

Yyteri Golf Links Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 17.6.2021 klo 18.00 Yyterin Virkistyshotellissa, Sipintie 1, 28840 Pori.

Pyydämme kokousosallistujia ilmoittautumaan ennakkoon sähköpostitse johanna.uusitalo@yyterigolf.fi tiistaihin 15.6. klo 18.00 mennessä.

Mahdolliset allekirjoitetut valtakirjat tulee liittää sähköpostin liitteeksi. Ennakkoilmoittautumisella ehkäistään kokouspaikalla ilmoittautumisen yhteydessä syntyviä jonoja ja mahdollistetaan kokouksen järjestäminen terveysturvallisesti riittävät turvavälit huomioiden.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

  2. Päätetään yhtiön omien osakkeiden vastaanottamisesta, vastaanotettavien osakkeiden

    määrästä sekä vastaanottamisen toteuttamistavasta

  3. Päätetään yhtiön fyysisten osakekirjojen käytön lopettamisesta ja omistajuuden

    todentamisesta jatkossa yhtiön ylläpitämällä osakasrekisterillä

  4. Yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaiset osakemuunnot

  5. Tilinpäätösasiakirjat sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä 10.6.2021 alkaen arkipäivisin klo 10.00–15.00 yhtiön toimistossa Yyterin golfkentän klubirakennuksessa, osoitteessa Karhuluodontie 85, 28840 Pori. Asiakirjat ovat nähtävinä myös yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajat voivat tilata jäljennöksiä näistä asiakirjoista sähköpostilla osoitteesta johanna.uusitalo@yyterigolf.fi.


Porissa 2.6.2021 HALLITUS


TOIMINTAKERTOMUS 2020

Yleistä kaudesta:

Kauteen lähdettiin uudella yhtiöjärjestyksellä. Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2019 päätti osakkeiden vastikemaksuiksi kaudelle 2020 C -osake 150 e, B – osake 300 e ja A – osake 450 e. Uuden toimintamallin mukaisesti vastikkeen lisäksi osakkeen omistajat maksoivat halutessaan valitsemansa omistajahintaisen pelituotteen (kymppikortti, viikko-, kuukausi- tai kausipelioikeus).

Yhtiöjärjestysmuutos ja uusi toimintamalli otettiin positiivisesti vastaan ja osakkeiden vaihdot lisääntyivät alkukaudesta runsaasti. Pelioikeuksien varaukset käynnistyivät myös vilkkaasti ja tammikuun loppuun mennessä pelituotteen varanneet saivat erilaisia pelituotekohtaisia ennakkovaraajan etuja.

Kenttäyhtiö osallistui Golfmessuille Yyterin yhteisellä osastolla 28.2.–1.3. Helsingin Messukeskuksessa.

Sitten alkoi Korona. Epätietoisuus golftoimialalla oli vahvasti läsnä kevätkuukausien aikana. Kaikki vaihtoehdot olivat ilmassa ja hallituksen kanssa valmistauduttiin erilaisiin skenaarioihin kentän normaalista avaamisesta aina kesän yli kestävään sulkemiseen saakka. Tilanne oli erittäin haastava niin golftoimialalle kuin muillekin.

Kausi ja ajanvaraus avattiin leudosta talvesta johtuen jo maaliskuulla. Yyterissä sitouduttiin tiukasti yleisiin ja golftoimialan valtakunnallisiin ohjeistuksiin. Kentällä nämä toimet näkyivät erityisesti asiakaskontaktien karsimisena sekä peliryhmien koon rajoittamisena alkuun kahden hengen lähdöiksi. Erityistä huomioita kiinnitettiin siivouksen ja yleisen hygieniatason parantamiseen sekä bägikärryjen ja golfautojen päivittäiseen desinfioimiseen. Ravintola toimi alkukaudesta Take Away -periaatteella. Toimisto ja klubitalo pidettiin suljettuna 18.–29.3.

Alkukauden kilpailu- ja yritystapahtumat jouduttiin peruuttamaan toukokuun loppuun saakka. Korona-aika vaikutti negatiivisesti myös yhteistyökumppanuuksiin, joiden sopiminen myöhästyi tai vaikeutui kevään poikkeustilan vuoksi. Tämä näkyy mainostuloissa sekä yritysten järjestämien kutsukilpailuiden pienempänä määränä.

Kokonaisuutena golftoimiala selvisi vuoden 2020 Korona pandemiasta erinomaisesti. Tartuntaketjuja ei kentillä syntynyt ja toiminnallisesti tehtiin ennätyksellisiä kierrosmääriä, niin myös Yyterissä.

Yyterissä pelattiin golfia erinomaisissa olosuhteissa koko kausi. Kenttä ja erityisesti viheriöiden kunto sai hyvää tai erinomaista palautetta läpi kauden, niin omilta kuin vieraspelaajiltakin.

Yhteistyötä Yyteri Golf ry:n kanssa jatkettiin kotikenttäsopimuksen myötä tiiviisti ja yhtiön Head Caddiemaster toimi myös seuran sihteerinä.

Ravintolan osalta yhtiö solmi uuden vuokrasopimuksen ja kumppanuuden LounasPatria Oy:n kanssa. Pro shopin ja Valmennuksen toiminnasta vastasi edellisvuosien tapaan Performance Center Yyteri Oy (PCY). Tilitoimistopalvelut hankittiin Kirjanpitotoimisto Markku Huhdanmäki Ky:ltä. Siivouspalvelut ostettiin alkukaudesta Porin Villivadelmat Oy:ltä ja 22.7. alkaen Kuurapalvelut / Haltiakoti Oy:ltä.

Yyteri Golf Links jatkoi Kultakortti -kenttien joukossa. Osakkeenomistajalla, joka pelasi kausipelioikeudella, oli mahdollisuus lunastaa 165 e arvoinen etukortti, joka oikeutti pelaamaan 25 eri kentällä, 7 kierrosta kussakin.

Hallinto ja henkilökunta:

Yhtiön hallituksessa valittiin 30.9. yhtiökokouksessa jatkamaan Tapani Nauha, Janne Aaltonen, Jouko Kairtamo, Susanna Nurmi sekä Hannu Ruohomaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi Tapani Nauha. Hallitus piti kauden aikana 13 kokousta. Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita. Yhtiön tilintarkastajina on toiminut Markku Leino KHT ja Kaarina Pyydönniemi HT sekä varatilintarkastajana Heikki Santavuo HT.

Kauden aikana yhtiön palveluksessa toimi neljä (4) vakituista työntekijää ja eri pituisissa määräaikaisissa työsuhteissa yhteensä neljätoista (14) henkilöä.

Osakesiirtoja tehtiin vuoden aikana yhteensä 63 (C-osake 42 kpl, B-osake 14 kpl ja A-osake 7 kpl).

Kentänhoito:

Kentänhoidossa kauteen 2020 valmistautuminen alkoi syksyllä 2019 alueiden ilmastoinneilla ja holkki-ilmastoinneilla. Viheriöt suojattiin homesuojausruiskutuksilla ja veden läpäisyä edistävillä ruiskutuksilla.

Talvi oli hyvin poikkeuksellinen. Pakkasjaksot jäivät lauhoiksi ja lyhyiksi, maa oli käytännössä koko talven roudaton ja puhtaana lumesta. Kentänhoitokausi saatiin käyntiin normaalia aiemmin ja lämmin kevät edesauttoi nurmien nopeaa kasvuun lähtöä. Heinä talvehti erinomaisesti ja viheriöille päästiin pelaamaan ennätysaikaisin. Harsosuojausta ei käytetty lainkaan.

Kauden aikaset kentänhoitotyöt tehtiin lähes normaalein rutiinein ilman ongelmia. Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi kentänhoito työskenteli porrastetusti ja kontakteja vältettiin.

Ilmat olivat suotuisat. Kesäkuun helteistä selvittiin hyvin ja kasteluvesi riitti kaikille alueille. Heinäkuussa säät viilenivät ja sateet tulivat tarpeeseen. Poikkeavan suuren pelaajamäärän johdosta siirryimme tekemään aikaa vieviä töitä, kuten ilmastointeja yöaikaan ja tämä tapa osoittautui erittäin toimivaksi.

Syksyllä viheriöt syväilmastettiin, muut pinnat holkki-ilmastettiin. Viheriöille ruiskutettiin kahteen kertaan homesuojausaine. Nurmipinnat jäivät talvehtimaan hyväkuntoisina. Leudon alkutalven johdosta talvisuojauksia ei viheriöille asennettu.

Kierrosmäärät:

Yyterissä pelattiin golfia vuoden jokaisen kuukauden aikana, talvella kenttä pidettiin kiinni vain pakkaspäivinä. Ajanvaraus oli käytössä 24.3.–13.11. Kesäviheriöille siirryttiin 9.4. alkaen. NexGolf-järjestelmän mukainen ennätyksellinen kierrosmäärä oli 33 806, joka on 46,4 % enemmän viime kauteen (23 084) nähden. Vieraskierroksia pelattiin 6 738, joka on 17,5 % enemmän edelliskauteen (5 736) verrattuna. Kilpailukierroksia pelattiin kauden aikana 5 253, joka on 12,1 % enemmän kuin edelliskaudella (4 687).

Investoinnit:

Investointien kokonaismäärä oli 27.913 €. Suurimpina investointierinä olivat Klubitalon bägivaraston saneeraus (16.510,31 €), ravintolan keittiölaitteistojen lunastus (4.500 €) ja uudet terassikalusteet (3.235,48 €).

Talous:

Yhtiön kokonaistuotot olivat 669.493,48 €, josta liikevaihtoa 559.126,80 € ja liiketoiminnan muita tuottoja 110.366,68 €. Kokonaiskulut olivat 567.693,49 €. Kulut koostuivat henkilöstökuluista 322.866,53 €, materiaalit ja palvelut 52.492,43 € ja liiketoiminnan muista kuluista 192.334,53 €. Yhtiön tulos ennen poistoja oli 101.799,99 €. Poistot olivat 136.874,32 €. Rahoituserien sekä poistojen jälkeen tilikauden kirjanpidollinen tulos on 32.038,12 € tappiollinen.

Yhtiön likvidit varat (lyhytaikaiset saamiset ja rahavarat) olivat 31.12.2020 yhteensä 416.069,19 € ja yhtiön lyhytaikaiset velat yhteensä 46.449,92 €. Nettolikvidivarallisuus on tilikauden lopussa 369.619,27 €. Muutos edelliseen tilinpäätökseen on +81.179,20 EUR (+28 %).

Yhtiö on saanut tilikaudella Business Finland Oy:ltä kehittämistukea yhteensä 35.445 €. Tuet on tuloutettu kokonaisuudessaan yhtiön tilikauden liiketoiminnan muihin tuottoihin.

Yhtiöllä ei ulkopuolista rahoitusvelkaa ja omavaraisuusaste on 100 %. Yhtiön tase on vahva ja maksukyky säilynyt vakaalla pohjalla kauden 2020 päätteeksi.

Yyteri Golf Links Oy, Hallitus