Edustuspelaajien ohjesääntö 2024

Yyteri Golf ry:n edustuspelaajien ohjesäännössä määritellään edellytykset ja vaatimukset edustuspelaamiselle sekä perusteet seuran myöntämälle tuelle eri kilpailukategorioissa. Ohjesääntö on voimassa toistaiseksi ja seuran kilpailutoimikunnalla/hallituksella on oikeus muuttaa sääntöjä perustellusti kauden aikana.


Edustuspelaamisen edellytykset ja vaatimukset

Yyteri Golf ry:n hallituksen ja kilpailutoimikunnan hyväksymät edustuspelaamisen kilpailukategoriat:

Finnish Tour (FT)
Finnish Senior Tour (FST)
Golfliiton SM-kilpailut (yksilö- ja joukkuekilpailut)
Mid Tour
Senioreiden Haastajatour (50 v)
E-Tour

Kilpailutoimikunta valitsee edustuspelaajat hakemusten perusteella ja päättää käytettävissä olevan tuen jakamisesta. Tukea voi hakea yllä mainittujen kategorioiden tapahtumiin. Kaikkiin oheisen listan ulkopuolisiin kilpailuihin tulee tukea anoa erikseen seuran kilpailutoimikunnalta. Koti- tai eri vierasseurojen järjestämien Open tai Hcp-kilpailujen kuluja ei korvata.

  • Edustuspelaamisen edellytyksenä oheisissa kilpailukategorioissa on, että:

  • Pelaajan kotiseura on Yyteri Golf ja hänellä on kausipelioikeus YG:n kentällä.

  • Urheilijamainen ja asiallinen käytös seuran edustuspelaajana kentällä ja

    kilpailumatkoilla.

  • Golfsääntöjen noudattaminen

  • Tavoitteellinen ja säännöllinen harjoittelu

  • Osallistuminen seuran mestaruuskilpailuihin sekä pyydettäessä muihin seuran

    edustustehtäviin (mm. seuraottelut,PorinKannu, Porin Kannut jne.)

Osallistumaan SM-tason henkilökohtaiseen- ja/tai joukkuekilpailuun, mikäli valitaan

joukkueeseen.

Edustuspelaajien tulee pitää seuran kilpailutoimikunta tietoisena kilpailuihin osallistumisesta kauden aikana, sekä pyydettäessä laatia raportti kilpailuista, joihin edustuspelaaja on osallistunut kauden aikana. Pyynnön voi tehdä kilpailutoimikunta tai seuran hallitus.

Edustuspelaajaksi valittujen henkilöiden nimet ja valokuvat ovat seuran sisällä julkista tietoa ja ne voidaan julkaista myös seuran nettisivuilla.


Edustuspelaajaksi hakeminen

Edustuspelaajaksi haluavien on jätettävä hakemus seuran nettisivujen kautta kilpailutoimikunnalle vuosittain ilmoitettavaan ajankohtaan mennessä. Hakemuksen tulee sisältää haettavan kauden kilpailusuunnitelma. Hakemalla edustuspelaajaksi pelaaja hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan edustuspelaajien ohjesääntöjä.

Edustuspelaajien nimeäminen

Edustuspelaajahakemukset käsitellään kilpailutoimikunnassa. Seura julkaisee edustuspelaajiksi nimetyt pelaajat. Mikäli pelaaja haluaa edustuspelaajaksi kesken kauden, harkitsee kilpailutoimikunta asiaa edustuspelaajakriteerien mukaisesti.

Seuran Kilpailutoimikunnalla on oikeus poistaa edustuspelaajasopimuksen ja etujen piiristä, mikäli pelaaja ei täytä asetettuja edellytyksiä ja vaatimuksia sekä pelaajan rikkoessa edustuspelaajien ohjesääntöjä.


Edustuspelaajamaksu

Edustuspelaajille määritetään edustuspelaaja maksu. Maksu on omavastuuosuus edustuspelaajille osoitetuista palveluista.


Seuran tuki edustuspelaajille

Seuran edustuspelaajien tuki käytetään ensisijaisesti SM-joukkuekilpailuihin, joissa edustetaan seuraa. Tämän lisäksi seura tukee budjettinsa rajoissa em. muissa edustuspelaamisen kilpailukategorioissa. Joukkue SM-kilpailuihin YG ry antaa laskutusluvan kyseisen kilpailun järjestävälle seuralle.

Tuki määritellyissä kilpailuissa rajoittuu pelkästään seuran nimeämän joukkueen tai yksilön kilpailumaksuun. Seura ei korvaa edustuspelaajien matka-, majoitus- tai ruokailukuluja. Tukea myönnetään vain kunkin edustuspelaajan määrittelemälle pääkilpailukategorialle, muiden kiertueiden sekä vastaavien kilpailujen kustannuksista pelaaja vastaa itse.

Kululaskut maksetaan kauden päätyttyä marraskuun loppuun mennessä seuran nettisivujen kautta tehdyn kululomakkeen kautta (säilytä kuitit ja tositteet) kilpailutoimikunnan päätöksellä ja budjetin rajoissa.