Yyteri Golf ry:n sääntömääräinen syyskokous torstaina 23.11.2023 klo 18.00, Yyterin Golfravintolassa.

Kokouksessa ojennetaan perinteisesti kauden voittajille kiertopalkinnot, jos olet voittanut sarjan olisi mukava että olisit paikalla.


Asialista sääntöjen 11 §:n mukainen

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja mahdolliset ääntenlaskijat
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 4. Määrätään hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja sihteerin kokouspalkkioiden suuruus
 5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Puheenjohtaja valitaan joka toinen vuosi. Puheenjohtaja Jouko Kairtamo on erovuorossa. Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Kaisa Blomster ja Antti Laihosola. Hallituksessa jatkavat Hanna Laine ja Aleksi Sävelä.
 6. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 7. Vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruudet, niiden erääntymisajankohdat sekä mahdollisesti myöhästyneille maksuille suoritettavan viivästysmaksun suuruus.
 8. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden talousarvio ja toimintasuunnitelmat
 9. Sääntömuutos. Liite 1
 10. Muut asiat
 11. Kokouksen päättäminen

Tilaisuudessa jaetaan seuran mestaruus- ja muiden kilpailujen voittajien kiertopalkinnot 2023. Nimetään seuratoimihenkilö 2023.

Kahvitarjoilu

Tervetuloa!

Hallitus

---------------------------------------------

Liite 1


YYTERI GOLF RY SÄÄNNÖT


Muutosesitys yhdistyksen syyskokoukselle 2023.

Muutos koskee vain 6 § ja 7 §, muu osa säännöistä pysyy entisellään.


Nykyinen sääntö


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja neljä(4) jäsentä. ……………. jne


Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.


Muutosesitys

Harri Uusitalo on esittänyt sääntömuutosta yhdistyksen syyskokoukselle:


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja kaksi (2) jäsentä.

Hallitus on kokouksessaan 12.10.2023 päättänyt yksimielisesti, ettei puolla esitettyä muutosta ja että sääntökohta pidetään nykyisenä:

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä.

Yhdistyksellä voi olla myös toiminnanjohtaja, jonka valitsee hallitus.


Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kumpikin erikseen yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Mikäli yhdistyksellä on toiminnanjohtaja, on hänellä myös nimenkirjoitusoikeus yksin.